Do pobrania


  OGÓLNODOSTĘPNE           DLA PARTNERÓW

                                                              

       Dane dostępne do podbrania                 Strefa dla Partnerów

           (wymagane logowanie)

 

       * Dane techniczne robotów                      * STEP (pliki 3D)

       * Katalog Robotów Nachi                         * IGES (pliki 3D)

       * Profil Firmy                                                * DXF (rysunki 2D)

       * Przewodnik po produktach

     

 

 

 


O prawach autorskich

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość jest własnością NACHI EUROPE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakakolwiek forma redystrybucji, powielania części lub całości treści zabroniona. Nie zezwala się, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia, na komercyjne wykorzystanie niniejszych materiałów. Zabrania się również transmisji i przechowywania tych treści w jakiejkolwiek innej lokalizacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny. Treści są dostarczane przez NACHI EUROPE GmbH przy zachowaniu dbałości o aktualność i poprawność. Mimo to, w żaden sposób nie gwarantuje się kompletności, poprawności, wiarygodności i dostępności w odniesieniu do niniejszej strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych z nimi grafik. Polegając na tych treściach działasz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność NACHI EUROPE GmbH za straty lub zniszczenia, pośrednio lub bezpośrednio wynikające z wykorzystania tych informacji, w tym utratę korzyści. Za pośrednictwem hiperłączy zawartych na tej stronie internetowej możesz zostać przeniesiony do innych witryn internetowych, których właścicielem nie jest NACHI EUROPE GmbH. Nie posiadamy żadnej kontroli nad naturą, zawartością i dostępnością tych stron. Udostępnienie hiperłączy do zewnętrzych stron nie oznacza rekomendacji ani poparcia dla zamieszczonych w nich treści i poglądów. NACHI EUROPE GmbH dokłada wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była czynna i sprawna. NACHI EUROPE GmbH nie ponosi jednak odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony spowodowanej kwestiami technicznymi poza naszą kontrolą.Nachi Europe News

Nachi Business Galaxy

MZ07 Robot Micro site

EZ03 Robot Micro site

NACHI robot YouTube channel

ROBOT RANGE  (Quick overview)